โรงงานหลอมเหล็ก


     - ประกอบด้วยเตาหลอมไฟฟ้าขนาด 25 ตัน เครื่องผลิตเหล็กแท่ง 3 ชุด กำลังการผลิต 110,000 ตันต่อปี

   โรงรีดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย

     - ผลิตเหล็กเส้นกลมขนาด 6 ถึง 25 มม. และเหล็กข้ออ้อยขนาด 10 ถึง 40 มม. กำลังการผลิด 180,000 ตันต่อปี

                                               กระบวนการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

   กระบวนการหล่อเหล็กแท่งบิลเล็ท (Billet)

      1. เศษเหล็ก ซื้อในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

      2. เตาหลอมไฟฟ้า  ใส่เศษเหล็กลงในเตาหลอมไฟฟ้าและหลอม ณ อุณหภูมิประมาณ 1,540 องศาเซลเซียส

      3. การหลอมเหลว  ใช้อ๊อกซิเจนช่วยเร่งการหลอมให้เร็วขึ้นและปรับคุณภาพน้ำเหล็กให้ได้ตามมาตรฐาน

      4. เครื่องหล่อเหล็กแท่ง  นำน้ำเหล็กไปหล่อเป็นเหล็กแท่ง ในเครื่องหล่อเหล็กแท่งและตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ

   กระบวนการรีดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย

      5. เตาอบเหล็ก  นำเหล็กแท่งบิลเล็ทเข้าเตาอบซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 1,100 ถึง 1,250 องศาเซลเซียส

      6. แท่นรีด  ลำเลียงบิลเล็ทเข้าสู่แท่นรีดเหล็ก 3 ชุด คือ แท่นรีดหยาบ, แท่นรีดกลาง, และแท่นรีดละเอียดเพื่อรีดให้ได้เหล็กตามลักษณะและขนาดที่ต้องการ

      7. เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย  นำเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยที่รีดจนได้ขนาดเข้าสู่ลานลดอุณหภูมิ ตัดให้ได้ขนาดตามมาตรฐานและมัดเก็บเพื่อรอการจำหน่าย


 

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view