เหล็กข้ออ้อย

  บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กข้ออ้อย มาตรฐาน มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการไปใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ การนำเหล็กข้ออ้อยแต่ละขนาดและชั้นคุณภาพไปใช้งานนั้น จะขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง โดยงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้เหล็กข้ออ้อยที่มีชั้นคุณภาพสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

 เหล็กเส้นกลม

  บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กเส้นกลมมาตรฐาน มอก. 20-2543  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-25 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ SR 24 เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ  เช่น งานฐานราก งานก่อสร้างอาคาร รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป โดยงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น

เหล็กตัดและดัด Cut and Bend

  บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) ให้บริการ Cut and Bend ทำงานตาม Bar Cut List ของทางทีมช่างก่อสร้าง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความชัดเจนว่างานเหล็กแต่ละส่วนนั้นเริ่มต้นอย่างไร เตรียมการอย่างไร มีขั้นตอนชัดเจน รวมทั้งมีเอกสารกำกับที่ดี กำกับดูแลให้ถูกต้องตามรายการสั่งทำ รายการส่งมอบ พร้อมกับบริการจัดส่งให้ถึงหน่วยงานสำหรับใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท เป็นการช่วยหน่วยงานให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน

                                                                                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view