iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ 60-8-26 บริจาคโลหิต http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42337734 Wed, 11 Oct 2017 15:48:10 +0700 60-7-7 ทำบุญถวายเทียนพรรษา 2560 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42332839 Thu, 27 Jul 2017 13:46:01 +0700 มิถุนายน 2560 เยี่ยมงานโครงการ C&B http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42332838 Thu, 27 Jul 2017 13:31:53 +0700 60-3-18 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พนักงานที่เสียชีวิต http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42325774 Tue, 04 Apr 2017 16:20:19 +0700 60-2-18,25 ตรวจร่างกายประจำปี 2560 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42324771 Tue, 21 Mar 2017 17:41:45 +0700 60-1-14 วันเด็กแห่งชาติ http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42324770 Tue, 21 Mar 2017 17:36:28 +0700 59-11-29 ทำบุญวันคุณหมอ http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42316932 Sat, 17 Dec 2016 15:17:00 +0700 59-11-26 บริจาคโลหิต http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42316930 Sat, 17 Dec 2016 15:09:16 +0700 59-8-27 บริจาคโลหิต http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42303743 Sat, 17 Dec 2016 14:43:32 +0700 59-7-17 ทำบุญถวายเทียนพรรษา 2559 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42302659 Mon, 29 Aug 2016 15:15:48 +0700 59-8-13 ทำดีเพื่อแม่ http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42302667 Mon, 29 Aug 2016 15:15:17 +0700 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1758012 Mon, 22 Aug 2016 00:00:00 +0700 กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 3/2557 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42186108 Thu, 11 Sep 2014 16:23:43 +0700 กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42186096 Thu, 11 Sep 2014 16:07:38 +0700 กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 1/2557 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42186083 Thu, 11 Sep 2014 15:52:48 +0700 งานถวายเทียนพรรษาวัดโพธิ์ยาราม วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42173327 Thu, 10 Jul 2014 14:01:21 +0700 งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลประจำปี ให้นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูตและพิธีมอบทุนการศึกษา 29 พศจิกายน 2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42128965 Mon, 02 Dec 2013 13:38:09 +0700 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ 11 สิงหาคม 2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42107643 Thu, 29 Aug 2013 16:02:12 +0700 กิจกรรมบริจาคเลือด 24 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 3/2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42107621 Thu, 29 Aug 2013 15:15:57 +0700 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 20 กรกฏาคม 2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42107312 Wed, 28 Aug 2013 16:48:47 +0700 บ.สยามสตีลซินดิเกต จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียน http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42087761 Fri, 07 Jun 2013 15:17:43 +0700 กิจกรรมบริจาคเลือด 25 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42085885 Fri, 07 Jun 2013 14:44:28 +0700 กิจกรรมบริจาคเลือด 28 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 1/2556 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42083299 Fri, 07 Jun 2013 14:43:45 +0700 พิธีไหว้สิ่งศักสิทธิ์ของโรงงานในเทศกาลตรุษจีน http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42086097 Fri, 07 Jun 2013 14:42:51 +0700 งานพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงานและชุมชน ในวันอุทิศส่วนกุศลประจำปีให้นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=41908148 Sat, 29 Sep 2012 11:52:48 +0700 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=41997696 Sat, 29 Sep 2012 11:52:20 +0700 งานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42025930 Sat, 29 Sep 2012 11:51:36 +0700 การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟในวันที่ 8 กันยายน 2555 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42026067 Sat, 29 Sep 2012 11:51:11 +0700 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างความด้านปลอดภัยในวันที่ 15 กันยายน 2555 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42026073 Sat, 29 Sep 2012 11:50:21 +0700 งานทำบุญบริจาคสร้างอาคารเอนประสงค์ให้โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธยาในวันที่ 26 กันยายน 2555 http://www.3s-steel.com/index.php?mo=3&art=42026122 Sat, 29 Sep 2012 11:48:51 +0700